Nieuw project gestart: Plastic afvangen uit rivieren en kanalen met behulp van een bellenscherm

Geplaatst op:

Grote hoeveelheden plastic worden via de rivieren afgevoerd naar de oceanen met als gevolg milieuvervuiling en gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Het idee is dat een bellenscherm in de rivier het plastic bij elkaar kan drijven, zodat dit vervolgens afgevangen kan worden.
Dit project combineert bestaande techniek met een nieuwe toepassing, welke additioneel onderzoek behoeft. De huidige kennis van bellenschermen is ontoereikend om de ontwerpparameters voor deze specifieke toepassing uit af te leiden. Zo is er bijvoorbeeld meer kennis nodig over de benodigde luchtdebieten, vorming van stroompatronen (en
hiermee opvanglocaties voor het verzamelde afval), en wat de invloed van stroming in rivieren is op het bellenscherm.

Bekijk het project