Nieuw project gestart: Pilot flexibele kribben in de IJssel

Geplaatst op:

Het programma SSRS zoekt naar nieuwe mogelijkheden en slimme samenwerkingen met als doel te komen tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer en onderhoud van het riviersysteem. Uiteindelijk is het doel dat business cases worden ontwikkeld waardoor de innovaties grootschalig toegepast kunnen worden en zo bijgedragen kan worden aan de overkoepelende doelstellingen van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat: 10% – 30% minder Life Cycle Costs, 20% – 30% meer functionaliteit en 20% – 30% duurzamer en veiliger. Om te onderzoeken of voor de innovatie flexibele krib een business case haalbaar is, wordt deze maatregel binnen de leerruimte van SSRS in de IJssel getest door middel van een pilot van minstens een jaar. Wanneer de pilot het beoogde effect van de maatregel laat zien, kunnen de maatregelen worden gebruikt om het beheer en onderhoud van rivieren duurzamer te maken. Hierdoor zal bijvoorbeeld minder baggerwerk nodig zijn. Flexibele kribben kunnen dan bijdragen aan het duurzaam gebruik van de rivier. Daarmee past deze pilot binnen het kennis- en innovatiecluster (KIC) ‘duurzaam functioneren watersystemen’. Bovendien worden de morfologische effecten minimaal een jaar gemonitord, wat een nieuw accent is van dit KIC.

Bekijk het project