Nieuw project gestart: Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS)

Geplaatst op:

Aan het begin van het ontwerpproces van kustinfrastructuur (havens, landaanwinningen, artificiële eilanden, kunstmatige stranden) is er meestal een beperkte hoeveelheid tijd, geld en informatie (data) beschikbaar. Toch is deze fase van het ontwerpproces vaak cruciaal voor de uiteindelijke oplossingsrichting die gekozen wordt. Voor een doelmatig en kostenefficiënt ontwerpproces is er behoefte aan ontwerptools die projectingenieurs in de eerst ontwerpfases helpen inzicht te verkrijgen in de ordegroottes van de integrale effecten van ingrepen en de gevoeligheden/onzekerheden in ontwerpparameters (op basis van geringe informatie). Denk hierbij aan tools om snel de aanslibbing van een haven, ordegroottes van het sediment transport en kansen voor Building with Nature oplossingen in te schatten. Daarnaast is er behoefte aan krachtige visualisatietools om de resultaten aan opdrachtgevers (overheden, projectontwikkelaars, havenautoriteiten) en belanghebbenden te communiceren.

Bekijk het project