Nieuw project gestart: Piled Embankment with Basal STEel Reinforcement

Geplaatst op:

Paalmatrassen worden onder andere in Nederland veel toegepast voor de bouw van wegen en spoorwegen op slappe grond. Een paalmatras is een aardebaan op palen. Onderin de aardebaan zit een horizontale wapeningslaag. Een nieuwe, innovatieve ontwikkeling is het toepassen van corrosie-bestendig staalwapening. Dit nieuwe wapenings-type biedt kansen om de resilience en sustainability van paalmatrassen te vergroten.
De bestaande rekenmodellen voor paalmatrassen zijn niet van toepassing voor staalwapening door de buigstijfheid van het staal. Dit project doet onderzoek naar het gedrag van paalmatrassen met staalwapening. Doel is een rekenmodel te ontwikkelen om de staalwapening van paalmatrassen te ontwerpen. Bovendien kijkt dit onderzoek naar de invloed van de stijfheid van een paal en de invloed van de consolidatie van de slappe onderlagen.
Voor dit project worden schaalproeven uitgevoerd in de Deltares Modelhal en een bijna-full scale proef in de diepe proefbak van de universiteit van Darmstadt, Duitsland. Het toepassen van moderne DFOS technologie zal daarbij een 3D beeld leveren van de vervormingen en rekken in de aardebaan. Daarnaast worden 3D FEM simulaties uitgevoerd van de proeven. Tenslotte wordt er een rekenmodel ontwikkeld om staalwapening van paalmatrassen te ontwerpen. Dit rekenmodel zal worden beschreven in een journal paper. De partners schrijven in totaal minimaal vier papers

Bekijk het project