Nieuw project gestart: Perspectieven voor toepassing van herwonnen humuszuren in de landbouw

Geplaatst op:

Humuszuren zijn het restproduct van vergaande afbraak van organisch materiaal.
Ze worden gewonnen uit bruinkool en (op pilot schaal) bij drinkwaterproductie. Ook komen humuszuren in hoge concentraties voor in afvalwater van installaties waar organisch afval en mest worden vergist of gecomposteerd. Daarnaast komen ze ook in hoge concentraties voor in het effluent van rioolwaterzuiveringen. Met innovatieve membraantechnologie is het mogelijk om afvalwater van humuszuren te ontdoen en daarbij gelijktijdig het fosfaat en stikstof uit het effluent te verwijderen. Hierdoor wordt de belasting van oppervlaktewater met nutriënten verlaagd. Bij dit proces worden humuszuren in de vorm van een concentraat teruggewonnen. De op deze wijze verkregen humuszuren zijn vele malen duurzamer én voordeliger dan de traditionele humuszuurproducten, welke door middel van een loog-extractie gewonnen worden uit bruinkool. Door de winning van humuszuren uit afvalwater ontstaan er dus kansen voor grootschalige toepassing van humuszuren in sectoren waar de toepassing van de traditionele humuszuren niet kosteneffectief is.

Bekijk het project