Nieuw project gestart: Ontwikkeling van Grondwater Informatie Systeem

Geplaatst op:

Tijdige en betaalbare informatie over kwantiteit, kwaliteit en spatiaal en temporeel gedrag van grondwater is van kritisch belang voor (onder andere) de agrarische sector, waterbeheerders, beleidmakers en grond saneerders. Deze professionals hebben behoede aan informatie, dus geen ruwe data. Bijvoorbeeld:
• Voor effectief opslag en gebruik van water in de ondergrond.
• Voor het monitoren van mogelijk zoutwater intrusie langs de kust of pompen van zoet water uit de ondergrond.
• Voor verificatie van het gedrag van warmte/koude systemen
• Grond sanering effecten.
• Gedrag en positie van vloeistoffen bij injectie daarvan.

In de laatste jaren zijn er zowel binnen Deltares als binnen andere Nederlandse en buitenlandse organisaties grote stappen gezet in het ontwikkelen van de verschillende componenten die nodig zijn voor het genereren en verstrekken van dit soort informatie zoals (1) fundamenteel begrip van dynamische processen in de ondergrond (bv de complexe interactie tussen planten, microbiologie, bemesting en water kwaliteit), (2) effectief methodes van verzamelen van heterogene data van nieuwe (en steeds goedkopere) sensoren, (3) integratie van dit soort data in complexe, gekoppelde modellen en (4) het vertalen van de informatie verkregen uit data en modellen naar de klant benodigde informatie.

In dezelfde periode is er ook bij verschillende, potentiële, eindgebruikers een groeiend vraag ontstaan naar dit soort noodzakelijk informatie gezien de meerwaarde hiervan. Een goed voorbeeld hiervan is grondwateronttrekking voor de landbouw. Mits goed gestuurd en de juiste informatie over het grondwatergedrag beschikbaar is kan dit economisch efficiënter, kostenbesparend, en vooral duurzamer voor bedrijf en milieu worden ingezet. Water wordt in de wintermanden ondergronds opgeslagen en in de droge zomerperiodes onttrokken en gebruikt. Ondanks de vooruitgang in het begrijpen van grondwatergedrag en de technische vaardigheden rond data verzameling en analyse is het verkrijgen van real-time informatie nog steeds met een groot aan handmatige stappen verbonden. Dit maakt informatie generatie duur, complex en tijdrovend. Daarnaast is er (door het gebruik van handmatige stappen) vaak een gebrek aan valorisatie en/of controleerbaarheid zodat er onvoldoende zicht op de kwaliteit van de informatie. En de onderliggende processen en aannames erachter.

Aldus de aanleiding en motivatie van dit project: de noodzaak voor een automatisch en autonoom systeem dat kost effectief tijdige informatie over de ondergrond en grond water gedrag kan leveren aan diverse eindgebruikers.

Bekijk het project