Nieuw project gestart: Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding

Geplaatst op:

Dijkbekledingen zijn essentiƫle onderdelen van een
waterveiligheidssysteem. De primaire functie van deze bekleding is
het voorkomen van erosie van de dijk waardoor het overstromingsrisico wordt gereduceerd. In het geval van een dijkbekleding welke
gebukt gaat onder relatief zware golfaanval, zoals bij zee- en
meerdijken, worden doorgaans betonnen zuilen (zetstenen) met
een hoogte van 20 a 60 cm gebruikt. Dergelijke zuilen vergen echter
een grote investering welke aanzienlijk kan worden gereduceerd
indien de hoogte van de zuilen kan worden beperkt door een
uitgekiend ontwerp. Doordat de productiemethoden van betonnen
zetstenen zijn doorontwikkeld is het tegenwoordig mogelijk om
zetstenen met gecompliceerdere vormen te produceren. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om ook bredere of langere elementen te
ontwikkelen waarbij holtes of uitsparingen in de zetsteen zijn
aangebracht. Het is aannemelijk dat dergelijke elementen een
hogere stabiliteit hebben dan soortgelijke zetstenen met beperktere
afmetingen. Hierdoor kan de steenzetting dunner uitgevoerd
worden wat zal leiden tot goedkopere oplossingsrichtingen, minder
gebruik van grondstoffen en lagere CO2 belasting bij
dijkversterkingsprojecten. Tevens geeft dit de mogelijkheid om de
steen zodanig te ontwikkelen dat deze een verhoogde ecologische
meerwaarde biedt ten opzichte van de bestaande steenzettingen.
De fysica met betrekking tot de stabiliteit van een dijkbekleding
onder golfklapbelasting is zeer gecompliceerd. Hoewel er
rekenmethodieken beschikbaar zijn om de stabiliteit van zetstenen
te bepalen is het niet mogelijk om de stabiliteit van een nieuw type
zetsteen met een specifieke vorm onomstotelijk aan te tonen met
deze rekenmethoden. Om die reden zullen waterkeringbeheerders
dergelijke innovatieve dijkbekledingen dan ook niet toepassen
(innovatieblokkade).
De werking van een innovatieve dijkbekleding kan echter
aangetoond worden door deze te testen in een laboratorium; in een
grootschalige golfgoot kunnen golven zeer natuurgetrouw onder
gecontroleerde condities worden gegenereerd. In de golfgoot wordt
een dijk met de beoogde innovatieve dijkbekleding opgebouwd en
vervolgens getest door middel van het genereren van verschillende
golfcondities. Met de opgedane kennis kan de stabiliteit van de
bekleding worden vastgesteld en worden geĆÆmplementeerd in het al
bestaande rekenmodel

Bekijk het project