Nieuw project gestart: Ontwikkeling en validatie van Deltares Large Diameter Sampler (DLDS)

Geplaatst op:

Recente ontwikkeling in het toetsen en ontwerpen van waterkeringen is het gebruik van probabilistische methoden. In dergelijke analyses speelt de variatie in grondeigenschappen een belangrijke rol. De variatie in grondeigenschappen is lastig te bepalen omdat bij het bemonsteren van grond het monster enigszins wordt verstoord. Hierdoor is de variatie in grondeigenschappen zoals die volgt uit laboratoriumonderzoek groter dan de werkelijk variatie. Door het bemonsteren van grote volumes grond kan in het laboratorium, onder geconditioneerde omstandigheden een klein, ongestoord, monster uit het blok worden getrimd. Daarnaast heeft Deltares een serie grote laboratoriumapparaten ontwikkeld voor beproeven van (vezelig) veen. Ook deze proeven dragen bij aan het beter benaderen van het werkelijke grondgedrag. Om grote monsters te kunnen steken, zowel om in laboratoriumomstandigheden ongeroerde proefstukken te trimmen, als beschikbaar maken van monsters om in de grote opstellingen te kunnen beproeven wordt een grote steekapparaat ontwikkeld.

Bekijk het project