Nieuw project gestart: Ontwerpen van Geokunststoffen onder een steenbekleding (bij kribben in rivier)

Geplaatst op:

Opstellen van gekwantificeerde requirements voor geofabrics in de verschillende toepassingen. Inventariseer/ontwikkel ontwerpregels. Verzamel en bestudeer de testmethoden die in andere landen gebruikt worden. Literatuurstudie + eventueel evaluatiegesprekken met locale autoriteiten om de ervaring ermee te verzamelen + Welke validatie is er uitgevoerd. Evalueer de methoden en vergelijk die met de Nederlandse situatie. Definieer en implementeer testmethoden waarmee expliciet aangetoond wordt dat aan de requirements wordt voldaan.

Bekijk het project