Nieuw project gestart: Onderhogen van verzakkingen in asfaltwegen zoals bij overgangsconstructies en duikers

Geplaatst op:

Onderhogen is het van onderaf ophogen, bijvoorbeeld ten behoeve van zettingscorrectie van hotspots in wegen, waarbij lichtgewicht materiaal onder de constructie wordt geïnjecteerd, en met zo min mogelijk hinder voor het verkeer. Het is vooral bedoeld voor korte trajecten die een bottleneck vormen, zoals vaak het geval is bij een overgang van het grondlichaam naar een kunstwerk. Onderhogen is een vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO). Dit project
beoogt de toepassing van onderhogen bij wegen te ontwikkelen, waarbij speciale injectietechnieken worden ontwikkeld, toegespitst op diverse onderhoogoplossingen van verzakkingen. Om tot een goede oplossing te komen is inzicht nodig in de oorzaak van de verzakking en de gewenste injecties (waar, los in de grond of in expander, injectieproces, materiaal, ..). Er zijn laboratoriumproeven voorzien, veldonderzoek en ontwerp-berekeningen. Er komt een programma van eisen, een ‘state of the art’ rapport waarnaar kan worden gerefereerd bij het toepassen van onderhoog technieken en een globaal plan voor diverse te onderhogen hotspots.

Bekijk het project