Nieuw project gestart: Modelling lokale slibdynamiek en aanslibbing Maasmond (MoMa)

Geplaatst op:

Het is belangrijk om een beter begrip te ontwikkelen van alle sedimentstromen in de haven zodat aggerwerkzaamheden zo efficiƫnt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
Het doel van het project is het ontwikkelen van een lokaal 3D model voor slibtransport en aanslibbing. Dit model wordt ter validatie gekoppeld aan metingen in het havengebied van Rotterdam. Er zijn diverse toepassingsgebieden van het model, o.a. optimalisatie van baggeronderhoud en effecten van wijzigingen in klimaat en infrastructuur op baggeronderhoud.
Het project start in 2018 met dataverzameling, modelontwikkeling en gevoeligheidsonderzoek. Het project wordt in 2019 afgerond met modelvalidatie en toepassing voor de Botlek en Maasvlakte2.
Producten zijn:
– technische rapportage en wetenschappelijke publicatie
– publieksvriendelijke beschrijven van de projectresultaten via de website
– publiek en open-source slibmodel Maasmond

Bekijk het project