Nieuw project gestart: Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

Geplaatst op:

Dit samenwerkingsproject richt zich op de wetenschappelijke, technische en praktische aspecten van de beoordeling van risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor het aquatisch ecosysteem, wanneer deze wordt beschouwd voor een stroomgebied van een rivier in plaats van voor een individueel veld.
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de landbouw maar ook op de (nieuwe) mogelijkheden van de toepassing van (effect) modellen, wordt binnen dit project gezamenlijk ervaring opgedaan en nieuwe inzichten ontwikkeld over hoe de risico’s te bepalen van gewasbeschermingsmiddelen op de schaal van een stroomgebied.
De volgende vragen worden geadresseerd: Hoe zijn de risico’s modelmatig te kwantificeren? Wat betekent dit voor het conceptuele raamwerk van de risico-evaluatie? En wat dit betekent voor de communicatie van deze risico’s met autoriteiten en publiek?

Bekijk het project