Nieuw project gestart: Living Lab for Mud (LLM)

Geplaatst op:

Achtergrond
Bouwen met slib is een belangrijke innovatie waarmee Nederland zich kan versterken. Het pakt twee wereldwijde problemen aan: de sedimentbalans van delta systemen en een tekort aan bouwmateriaal in deze delta’s. Alleen al in Nederland zijn er verschillende initiatieven die op lokaal of regionaal niveau trachten kennis hierover te ontwikkelen.
Om te zorgen dat deze kennis generiek toegepast kan worden in nieuwe producten, is het noodzakelijk dat planmatig onderzoek plaatsvindt aanpalend en overkoepelend aan de nu lopende initiatieven en dat de connectie wordt gemaakt met probleemhouders en experts in een breed netwerk om deze kennis aan te laten sluiten op en klaar te maken voor toepassing in de markt.
Acties
EcoShape heeft op dit moment een vijftal pilots welke focussen op deelaspecten van het LLM en ziet bij een aantal van deze pilots mogelijkheden om aanpalend onderzoek uit te voeren. Ook zijn er een aantal nieuwe en externe initiatieven waar breed toepasbare kennisontwikkeling op dit topic kan plaatsvinden. De exacte scope van deze aanpalende onderzoeken dient nog te worden bepaald daar de exacte uitvoering van de pilots en initiatieven nog niet duidelijk zijn of soms zelfs nog niet vaststaan.
Naast uitvoering van dergelijke overkoepelende onderzoeken is het van belang dat deze onderzoeken goed aansluiten bij de behoeftes en reeds bestaande kennis van probleemhouders en experts, dus wordt als onderdeel van het LLM via verschillende netwerken deze behoefte getoetst.
Tot slot wordt meerwaarde geboden door de verschillende lijnen van kennisontwikkeling (in pilots en (externe) initiatieven alsmede in de verschillende onderzoeken van het LLM) gezamenlijk en integraal voor opschaalbaarheid te prepareren (en dissemineren) zodat duidelijk is dat het ‘product’ Bouwen met slib met voldoende generieke kennis is onderbouwd.
Resultaten
Concreet leveren de verschillende uitgevoerde onderzoeken allemaal hun eigen specifieke resultaten (monitoringsrapporten, experimentuitkomsten etc). Kracht van het LLM is echter dat deze resultaten integraal met de aanpalende onderzoeken, maar ook met de verschillende onderzoekslijnen zullen worden geïnterpreteerd voor nieuwe, generieke kennis die breed toepasbaar is.

Bekijk het project