Nieuw project gestart: LabCosts

Geplaatst op:

Er bestaat een langjarige precompetatieve samenwerking van enkele bedrijven op de TU Delft die zich richt op kustconstructies. Deze samenwerking omvat primair het ontwikkelen van fundamentele kennis ter verbetering van (kust)kunstwerken. In dit project worden hoogwaardige fundamentele experimenten gedaan in golfgoten door TU Delft afstudeerders om de fysische principes van de werking van kustconstructies te bepalen. Deze kennis over de sterke en functioneren van constructies onder golf- en stromingsbelasting is direct toepasbaar voor het ontwerpen en beheren van natte infrastructuur en kunstwerken. Zaken die onderzocht worden zijn bijvoorbeeld de sterkte en het functioneren van innovatieve bekledingselementen en de werking van (open) filters. Ook kunnen de gegenereerde datasets gebruikt worden om computermodellen te valideren. Deze samenwerking versterkt zodoende de slagkracht van de Nederlandse waterbouwsector.

Bekijk het project