Nieuw project gestart: Klimaatwerk in uitvoering fase1 2018

Geplaatst op:

De publieke opdrachtgever staat voor een meervoudige opgave waaronder de klimaatadaptatie. Maar zij kan dat niet alleen. Door verschuiving van de verhoudingen in de keten (o.m. door marktwerking) wordt het toekomstbestendig maken van de stad ook een opgave van het uitvoerend bedrijfsleven. MKB INFRA en haar leden willen zich ontwikkelen als partner van de stadsingenieur en ontwikkelaars. Daarom willen zij in samenwerking met o.a. de Hogeschool van Amsterdam innovaties ontwikkelen om zo bij te dragen aan oplossingen voor de vraagstukken van de stedelijkstedelijke omgeving en de veranderende rol van het uitvoerend bedrijfsleven mede in het kader van de “marktvisie en de daarbij horende leading principles”
Het onderzoek “Klimaatwerk in uitvoering” heeft als doel kennis te ontwikkelen op dit onderwerp, voor én met bestaande en toekomstige professionals, bedrijven en instanties.
Veel onderzoek is in de afgelopen jaren verricht naar klimaatverandering en klimaatadaptatie. Ook in de praktijk gebeurt veel op dit gebied omdat er nog zoveel is te doen en omdat het zo urgent is. Wat nodig is, is de doorvertaling naar de uitvoerders (MKB) en het aftasten of de bedachten nieuwe kennis goed uitpakt in de praktijk. Daar gaat ‘Klimaatwerk in uitvoering’ met name over.
De nadruk ligt op kennisvraagstukken:
1. Maatschappelijke kosten en baten van klimaatbestendig inrichten;
2. Ontwerp en functioneren doorlatende verhardingen.;
3. Hoe om te gaan met kans op hittestress?; en
4. Het verkoelend effect van oppervlaktewater en groen in de stad.

Naast kennisontwikkeling wordt de ontwikkelde kennis in de concrete bouwpraktijk toegepast (Samenwerken uit vertrouwen: open-convenant aanpak) waarbij op een wijze wordt gewerkt dat:
3.5.
– Processen van elkaar verbeteren en innovaties sneller in projecten worden ingepast,
4.6.
– Hinder voor de burgers en bedrijven verminderd.

Bekijk het project