Nieuw project gestart: Klimaatwerk in uitvoering fase 3 2020

Geplaatst op:

MKB INFRA en haar leden willen zich ontwikkelen als partner van de stadsingenieur en ontwikkelaars. Daarom ontwikkelen ze in samenwerking met o.a. de Hogeschool van Amsterdam innovaties om zo bij te dragen aan oplossingen voor de vraagstukken van de stedelijke omgeving en de veranderende rol van het uitvoerend bedrijfsleven.
Het onderzoek “Klimaatwerk in uitvoering” heeft als doel kennis te ontwikkelen op dit onderwerp, voor én met bestaande en toekomstige professionals, bedrijven en instanties.
Veel onderzoek is en wordt verricht naar klimaatverandering en klimaatadaptatie. Wat nodig is, is de doorvertaling van de nieuwe inzichten en ervaringen naar de uitvoerders (MKB) en opdrachtgevers en het aftasten of de bedachte nieuwe kennis goed uitpakt in de praktijk.
Daar gaat ‘Klimaatwerk in uitvoering’ (2018-2022 fase 1 t/m 5) met name over. Deze e.a. nodige technologische oplossingen moeten vergezeld gaan met sociale innovatie en systeemverandering. In de praktijk blijkt namelijk dat
het nog niet vanzelfsprekend is dat aannemers betrokken worden in het routinematige werk aan klimaatadaptatie en dat gemeenten daarin nog te weinig doen. Het toont aan dat het belangrijk is nog enige tijd flink in te zetten op het meenemen van alle aannemers zodat klimaatadaptatie de norm wordt. In ons gezamenlijke onderzoek proberen we de komende periode ontwerpregels te maken die klimaatadaptatie zo makkelijk mogelijk maken (gewoon een extra norm – zoals 25cm boven straatpeil bouwen, geen water in woningen bij 60mm, etc), maar ook hittebestendig inrichten met duidelijke richtlijnen als max afstand tot koelte en percentage groen. Daarmee kan iedere herinrichting (uitgevoerd door
een aannemer) eenvoudig klimaatbestendig worden. Daarnaast zien we de noodzaak om ons te richten op koppeling van adaptatie en mitigatie. Tot nu toe ontbreekt deze koppeling veelal in het onderzoek en ook in de praktijk.
De nadruk in 2020 (fase 3) ligt op de kennisvraagstukken:
1. Infiltrerende stad: Ontwerprichtlijnen ontwerp en functioneren en inzicht in kosten en effectiviteit van beheer en onderhoud van doorlatende verhardingen;
2. Hittebestendige stad: Hoe om te gaan met kans op hittestress?: Inzicht in effectiviteit van maatregelen en ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige inrichting;
3. Systeem van groenblauwe daken in Amsterdam: Metingen isolerende werking en hittereductie door groenblauwdaken,
onderzoek effectiviteit gestuurde waterberging.
4. Vooronderzoek waterbergende weg.

Bekijk het project