Nieuw project gestart: Klimaatwerk in uitvoering fase 2 2019

Geplaatst op:

De publieke opdrachtgever staat voor een meervoudige opgave waaronder de klimaatadaptatie. Maar zij kan dat niet alleen. Door verschuiving van de verhoudingen in de keten (o.m. door marktwerking) wordt het toekomstbestendig maken van de stad ook een opgave van het uitvoerend bedrijfsleven. MKB INFRA en haar leden willen zich ontwikkelen als partner van de stadsingenieur en ontwikkelaars. Daarom willen zij in samenwerking met o.a. de Hogeschool van Amsterdam innovaties ontwikkelen om zo bij te dragen aan oplossingen voor de vraagstukken van de stedelijke omgeving en de veranderende rol van het uitvoerend bedrijfsleven mede in het kader van de “marktvisie en de daarbij horende leading principles”
Het onderzoek “Klimaatwerk in uitvoering” heeft als doel kennis te ontwikkelen op dit onderwerp, voor én met bestaande en toekomstige professionals, bedrijven en instanties.
Veel onderzoek is en wordt verricht naar klimaatverandering en klimaatadaptatie. Ook in de praktijk gebeurt veel op dit gebied omdat er nog zoveel is te doen en omdat het zo urgent is. Wat nodig is, is de doorvertaling doorvertaling van de nieuwe inzichten en ervaringen naar de uitvoerders (MKB) en opdrachtgevers en het aftasten of de bedachte nieuwe kennis goed uitpakt in de praktijk. Daar gaat ‘Klimaatwerk in uitvoering’ (2018-2022) met name over.

De nadruk in 2019 ligt op de kennisvraagstukken:
1. Maatschappelijke kosten en baten van klimaatbestendig inrichten;
2. Infiltrerende stad: Ontwerp en functioneren doorlatende verhardingen;
3. Hittebestendige stad: Hoe om te gaan met kans op hittestress?; en
4. Baten van systeem van groenblauwe daken in Amsterdam.

Naast kennisontwikkeling wordt de ontwikkelde kennis in de concrete bouwpraktijk toegepast (Samen leren, Samen innoveren) waarbij op een wijze wordt gewerkt dat:
5. Processen van elkaar verbeteren en innovaties sneller in projecten worden ingepast,
6. Praktijkgerichte implementatie van klimaatadaptatie.

Bekijk het project