Nieuw project gestart: Klimaatbestendige stad en Duurzame Grond- Weg- en Waterbouw

Geplaatst op:

Voor verschillente typen wijken worden klimaatbestendige inrichtingsvoorstellen gemaakt met inbegrip van een kosten (aanleg en beheerskosten) en baten analyse.Hitte in de stad wordt geduid.De potenties en bijdrage van het dak(landschap) m.b.t. klimaatadaptatie worden in beeld gebracht en een handreiking voor het functioneel aanbesteden van een multifunctioneel dak wordt opgesteldHandreiking voor opdrachtgevers Duurzaam GWW.

Bekijk het project