Nieuw project gestart: Klimaatbestendige stad en Duurzame Grond- Weg- en Waterbouw