Nieuw project gestart: JIP HaSPro: Joint-Industry-Project Handbook Scour and cable

Geplaatst op:

In dit project wordt een ontwerpmethodiek ontwikkeld voor verschillende bodem- en kabelbeschermingen. Deze ontwerpmethodiek is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Naast de richtlijn wordt er een database met modelresultaten (waaraan in een latere fase veldmetingen kunnen worden toegevoegd) ontwikkeld en gedeeld via de “Deltares Experiment Viewer” met alle participanten. Tevens wordt er een “Scour and Cable Protection Design Tool” ontwikkeld en wordt alle kennis gerapporteerd in een “Digital Handbook Scour and Cable Protection Methods” via een interactief platform waar alle partners aan meewerken.KostenbesparingHiermee dragen we niet alleen bij aan beter ontworpen windparken en offshore kabels maar reduceren we ook aanlegkosten in de bouwfase (CAPEX = Capital Expenditures) en verlagen we kosten en risico’s in de operationele en onderhoudsfase (OPEX = Operational Expenditures). De Levelised Cost of Energy kan met 1 tot 1.5% gereduceerd worden. Voor Nederland alleen leidt dat tot 2023 al tot een kostenbesparing van 20-40 miljoen euro (dit is nog exclusief het verminderde aantal verwachte kabelbreuken dit risico zit niet in het gebruikte kostenmodel). Deze hoge kostenbesparingen zijn te verklaren uit het grote aantal windturbines dat offshore geplaatst gaat worden.

Bekijk het project