Nieuw project gestart: JIP CoDeS 2.0

Geplaatst op:

Na de succesvolle uitvoering van de Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS pilot) en het vervolg hierop (CoDeS 1.0) de afgelopen 2 jaar, heeft de samenwerking tussen de consortium partners een volwassen vorm gekregen, zowel wat betreft proces als product. Recente CoDeS ontwikkelingen omvatten de ontwikkeling, uitbreiding en ontsluiting van tools die snel inzicht geven in de karakteristieken van een projectgebied (zoals getij, golven en sediment transport), het ontwerp van ingrepen (zoals golfbrekers en havens) en de impact op de omgeving (golfpenetratie en impact op autonome kustontwikkeling).
In het vervolgproject CoDeS 2.0 willen de partners een aantal nieuwe tools ontwikkelen en bestaande tools verbeteren. De uitbreiding omvat tools rond ecologie, haven- en vaargeulsedimentatie en interactief havenontwerp.
Bovendien zal gewerkt worden aan het verbeteren en door-ontwikkelen van het modelinstrumentarium (o.a. Delft3D en XBeach) om ontwerp en evaluatie van menselijk ingrijpen in het kustsysteem te faciliteren.
Daarnaast zal in CoDeS 2.0 een doorontwikkeling plaatsvinden van het softwareplatform (Delta Shell raamwerk) door verbeterde integratie met online en offline datasets en de opzet van een testbank voor kwaliteitswaarborging en uitgebreide documentatie voor kennisborging. Zodoende zal het raamwerk nog betere aansluiting vinden op de (Nederlandse) markt en projectpraktijk.

Bekijk het project