Nieuw project gestart: Integration Waituna catchment waterquality and economic models New Zealand

Geplaatst op:

In 2014 heeft Deltares in opdracht van de Nieuw-Zeelandse landbouw-branche organisatie DairyNZ een start gemaakt met het bouwen, implementeren en toepassen van een waterkwaliteitsinstrumentarium.
De aanleiding hiervoor is nutrientenoverlast in een drietal catchments in Nieuw-Zeeland en mogelijke algenproblematiek in een aangrenzende lagune.
Met dit instrumentarium kunnen op lokale schaal (per individuele boerderij) de effecten van emissiereducerende maatregelen vanuit de landbouwsector op de waterkwaliteit worden gekwantificeerd. Hiermee kunnen maatregelen worden geprioriteerd en kosteneffectieve oplossingen worden gevonden om nutrientenproblemen op te lossen.
Dit is niet alleen belangrijk voor de landbouwsector (als “veroorzaker” van het probleem), maar ook voor de overheid, waterbeheerders en bewoners en recreanten in het gebied.
In het project is een toepassing gemaakt met het model KRW-Verkenner in combinatie met WFlow voor het hydrologische deel voor het Waituna catchment (gelegen op het zuider eiland van Nieuw-Zeeland). Er is een schematisatie van het gebied gemaakt en de waterbeweging wordt gesimuleerd. De bekende emissies (vooral vanuit de landbouw) zijn in kaart gebracht, waterkwaliteitsberekeningen zijn uitgevoerd voor stikstof en fosfaat en de effecten van mogelijke maatregelen zijn in beeld gebracht. Het instrumentarium is overgedragen aan de klant.
In 2015 is vervolgens een TKI-samenwerkingsproject gestart tussen DairyNZ en Deltares met als doel om op basis van het bestaande instrumentarium (WFlow, FEWS, KRW-Verkenner) een “showcase” toepassing te maken voor een groot stroomgebied op het Noord-Eiland van Nieuw-Zeeland. Hiervoor is een interactieve DeltaDataViewer toepassing ontwikkeld, waarmee stakeholders op perceelsniveau via een iPad, iPhone of Touch table maatregelen kunnen selecteren, waarna middels een webbrowser een waterkwaliteitsmodel wordt aangestuurd en de effecten van de maatregelen op de nutriëntenconcentraties in het stroomgebied kunnen worden gekwantificeerd.

Bekijk het project