Nieuw project gestart: Instabiel bressen

Geplaatst op:

Het bresproces is een specifiek productie mechanisme in de baggertechniek en daarom tot voor enkele jaren onbekend buiten dit vakgebied . In de praktijk blijkt dit proces echter regelmatig de oorzaak te zijn van grote grondverzakkingen welke eerst toegeschreven werden aan andere processen. Vaak wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van deze grondverzakkingen omdat deze aan de werkmethode zijn gerelateerd.

Bekijk het project