Nieuw project gestart: Ineenstorting en fataliteit opbouwen tijdens overstromingen

Geplaatst op:

Veel van de dodelijke ongelukken door de stormvloed in de Noordzee in 1953 vonden plaats terwijl bewoners thuis verbleven in hun bakstenen huizen. die echter instortten.(Jonkman & Vrijling, 2008). Op dit moment beseft de Nederlandse regering dat veel regio’s in Nederland om praktische redenen niet kunnen worden geëvacueerd tijdens een stormvloed of overstroming door rivieren, omdat de bevolkingsdichtheid te groot is, en transportaders het daaropvolgende verkeersvolume niet aankunnen met een waarschuwingstijd van slechts één of twee dagen (Kolen & Helsloot, 2012). Daarom is het essentieel om de kwetsbaarheid van de meest voorkomende Nederlandse bouwtypes te kwantificeren voor overstromingen die te verwachten zijn bij het falen van primaire waterkeringen langs de kust en de rivieren. Daarvoor moeten locatiespecifieke evacuatieplannen op basis van de typen gebouwen en het aanwezige overstromingsgevaar geherformuleerd worden. Dit onderzoek zal de fysieke respons op overstromingen meten bij moderne Nederlandse gebouwen, overstromingsgevoeligheidsfuncties voor deze gebouwtypen genereren en de kwetsbaarheidsfuncties toepassen op risicoanalyse en evacuatieplanning voor kritieke locaties. Naast instortingsgevaar zal het project bestendigheid tegen overstromingswater van huizen onderzoeken. Het resultaat van het voorgestelde project is de afronding van de discussie over de vraag of baksteenmetselwerk en betonconstructies zouden kunnen instorten bij de soort overstromingen die in Nederland verwacht zouden kunnen worden (overstroomde polders tijdens stormvloeden en rivieroverstromingen).

Bekijk het project