Nieuw project gestart: Hydrologie in D-HYDRO

Geplaatst op:

Voor het regionale waterbeheer moeten er nog specifieke componenten ontsloten worden binnen de D-HYDRO Suite om integrale gebiedsstudies mogelijk te maken. In dit project nemen adviesbureaus en waterschappen het voortouw om de benodigde innovatieve modeltechnieken binnen de D-HYDRO Suite ook toepasbaar te maken voor het regionale waterbeheer. Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
– Het toevoegen van hydrologische (neerslagafvoer) model concepten binnen D-HYDRO, zowel de bekende lumped
concepten als een ruimtelijk gedistribueerde neerslagafvoer concept.
– Het toevoegen van ontbrekende iD functionaliteiten binnen het hydrodynamische rekenhart van D-Flow FM voor
Samenvatting toepassingen binnen het regionale waterbeheer.
– Het ontwikkelen van automatische modelgeneratie uit basisdata, waarmee wordt aangesloten op de methode en
standaarden van het Nationaal Hydrologische Instrumentarium (NHI).
– Ervaring opdoen met deze nieuwe modeltechnieken (afleiden van ‘modelling guidelines’) aan de hand van een drietal pilots.
– Verkennen van een breed scala aan visualisatiemogelijkheden waarmee modelresultaten eenvoudig kunnen worden
vertaald naar begrijpelijke informatie voor stakeholders.
Het resultaat is een b├Ęta projectversie van D-HYDRO Suite, waarin de in dit project ontwikkelde modelcomponenten zijn ontsloten. Daarnaast zullen er artikelen in vakbladen worden gepubliceerd van de in de pilots opgedane bevindingen en ervaringen.

Bekijk het project