Nieuw project gestart: HYDROLIB

Geplaatst op:

Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data,
hydrologische en hydrodynamische simulatiemodellen essentieel bij hun
werk aan watervraagstukken. De processen rondom data en
simulatiemodellen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Deze
automatisering versnelt het proces, vraagt (hernieuwde) aandacht voor
kwaliteit van brondata, voorkomt (menselijke) fouten en maakt
optimalisatie mogelijk. Deze ontwikkelingen vormen de kern van project
HYDROLIB.
Het doel van HYDROLIB is het realiseren van een gedeelde
softwarebibliotheek voor een geautomatiseerde workflow van
hydrologische en hydrodynamische modellering, beschikbaar in een open
community van ontwikkelaars en gebruikers.
Een set kernalgoritmes en tools voor interactie met de D-HYDRO Suite
1D2D voor oppervlaktewater en de HyDAMO-datastandaard, zorgen dat
adviesbureaus deze ontwikkelingen niet zelfstandig en dubbelop hoeven te
doen. Voor overheden geeft een gestandaardiseerde toolset bovenop de
datastandaarden meer duidelijkheid in hun modelleertrein. De
adviesbureaus kunnen voortbouwen op deze toolset in geavanceerdere
tools voor watermanagement en analyse van toekomstscenario’s.
HYDROLIB gaat op Python gebaseerde data- en softwaretools bevatten
voor:
– Consistentie en validatie modelinvoer;
– Modelgeneratie vanuit HyDAMO-brondata;
– Snel en automatisch simuleren (stochastische reeksen of optimalisatie),
lokaal of in een cloud;
– Reproduceerbare uitkomsten en nabewerking.
Ook wordt onderzoek gedaan naar de plaats van menselijke
modelleerkeuzes binnen geautomatiseerde workflows. Tenslotte wordt
een HPC-versie van D-HYDRO Suite 1D2D ontwikkeld.

Bekijk het project