Nieuw project gestart: Hydraulische belasting en effecten voortstuwingssystemen van schepen