Nieuw project gestart: Het Dotterproject

Geplaatst op:

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze vegetatie. Tegelijkertijd is deze vegetatie een belangrijk onderdeel van een gezond functionerend ecosysteem, zoals ook door de KaderRichtlijn Water wordt beoogd. Te veel vegetatie moet echter wel tijdig verwijderd worden. Het maai-BOS wordt door veel waterschappen ingezet om te bepalen wanneer er gemaaid moet worden: wanneer de afvoercapaciteit te klein wordt, wordt er een veldbezoek gepland om te kijken waar gemaaid moet worden. Met het Dotterproject proberen we een snelle techniek te ontwikkelen, die gebruik maakt van een nieuwe camera-drone-combinatie, om te bepalen waar de daadwerkelijke obstakels in een beek zich bevinden en tegelijkertijd de ecologische waarde van de vegetatie te behouden.

Bekijk het project