Nieuw project gestart: Herziening Trillingsrichtlijn deel A – Schade aan gebouwen

Geplaatst op:

De SBR richtlijnen over trillingen hebben een leidende positie in het meten en beoordelen van trillingen in relatie tot de kans op schade aan gebouwen hinder voor personen in gebouwen en gevoelige apparatuur. Richtlijn A en met name de wijze van interpretatie van richtlijn A is echter regelmatig onderwerp van discussie. Bovendien is de huidige versie van de richtlijn geschreven in 2002. Een revisie van de richtlijn is nodig om de steeds ligt dan voor de hand. In voorliggend document is kort samengevat welke aanpassingen worden voorgesteld en op welke wijze de aanpassingen kunnen worden gerealiseerd.

Bekijk het project