Nieuw project gestart: Grenzeloos modelleren van de ondergrond ontwikkeling software voor lagenmodel NHI en herbruikbare provenance

Geplaatst op:

Grondwatermodellen zijn onmisbaar bij het inzichtelijk maken van de vele complexe processen en actoren die op het watersysteem inwerken. De beschikbaarheid van grote datasets is de afgelopen jaren toegenomen, maar de werkwijze voor het gebruik van deze data in de modellen is achtergebleven en nog voorbehouden aan enkele specialisten. De verwerking van gegevens is vaak onvoldoende reproduceerbaar, waardoor het lastig is kennis over te dragen en modellen te actualiseren. Bovendien verloopt de omzetting van basisgegevens naar modelinvoer nog in één richting, waardoor inzichten onvoldoende worden teruggeleid naar de basis, en tijd en energie verloren gaat aan dezelfde correcties. De hydrologen in het werkveld missen gereedschap om zelf flexibel en op maat een grondwaterlagenmodel te kunnen construeren, waamee regionale kennis beter wordt benut en de modellen meer van “ons allemaal” worden.

Bekijk het project