Nieuw project gestart: Geotechnical Reliability Analysis for Practical Applications (GRAPA)

Geplaatst op:

Probabilistische faalkansanalyse (‘reliability analysis’) is een krachtige methode om de actuele betrouwbaarheid van bestaande constructies vast te stellen. Hiermee kunnen in bouwnormen vaak aanwezige conservatieve uitgangspunten worden vermeden waardoor de restlevensduur van constructies betrouwbaar bepaald en vaak verlengd kan worden. Ook kan de veiligheid van aangepast functioneel gebruik worden onderbouwd. Voor complexe constructies zoals kademuren zijn er echter nog praktische bezwaren bij te toepassing van faalkansanalyses in verband met rekentijden en robuustheid van de analyses. In dit project worden recent in fundamenteel onderzoek ontwikkelde probabilistische methodes (met veelbelovende performance) doorontwikkeld voor toepassing bij (complexe) geotechnlsche constructies, o.a. voor de
funderingselementen van natte kunstwerken. Het project is een samenwerking van Port of Rotterdam als eindgebruiker en Deltares als ontwikkelaar (Deltares) om tot in de geotechniek breed geaccepteerde methodes te komen om de potentie van probabilistische faalkansanalyses aan de sector ter beschikking te stellen.

Bekijk het project