Nieuw project gestart: Geokunststoffen in de GWW

Geplaatst op:

Een paalmatras is een duurzame, snelle, veilige en kosteneffectieve methode om infrastructuur te bouwen in deltagebieden. Een paalmatras bestaat uit een aardebaan op palen die wordt gewapend met geokunststof.
Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en ontwerpprocedures voor drie nieuwe typen paalmatrassen:
– Klimaat-robuuste paalmatrassen
Genereren kennis over gedrag paalmatras voor situatie met extreme regen en hoge grondwaterstand.
– Paalmatrassen in hoge-snelheid-spoorwegen
Genereren kennis over kritische treinsnelheid van paalmatrassen in vergelijking met andere bouwmethoden op slappe grond;
– Aardbevingsbestendige paalmatrassen
Genereren kennis over de invloed van een aardbeving op een paalmatras;
Het onderzoek bestaat uit het creëren van inzicht in de werking van de nieuwe paalmatras-typen, het genereren van data, en het daarmee ontwikkelen en valideren van de nieuwe reken-procedures. Deze data worden verkregen door:
– Veldmetingen in de Rotonde de Weteringen in de N210 bij Bergambacht (TenCate & Deltares)
Invloed water, invloed type geokunststof
– Experimenten en labproeven in de Deltares Modelhal (Deltares & TenCate)
Paalmatras-model gaat ‘in bad’;
Invloed water op het gedrag van verschillende granulaat-typen.
– Veldproef en lab-proeven (Kyung Hee)
Lange termijn gedrag van hoge paalmatras in veldproef gedurende extreme-regen periodes en lange droge periodes;
Lab pull out tests: wrijving verschillende typen geokunststof – grond
– Statische en dynamische numerieke analyse FEM: Abaqus en DEM: EDEM
(Kyung Hee)
kritische treinsnelheid op paalmatrassen;
aardbevingsbelasting;
stijfheid ondergrond onder paalmatras, interactie geokunststof – grond
– Analyse en opstellen nieuwe ontwerp-procedures en maken publicaties (Deltares, Kyung Hee en TenCate)

Bekijk het project