Nieuw project gestart: Flutox

Geplaatst op:

In een recent gepubliceerde wetenschappelijke opinie van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) worden voorstellen gedaan voor de evaluatie van de milieurisico’s van bestrijdingsmiddelen die zich ophopen in sediment (doel beschermen van benthische organismen in zoetwater ecosystemen). Deze voorstellen zullen in de nabije toekomst hoggstwaarschijnlijk toegepast worden in het kader van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. De beslisschema’s die EFSA heeft voorgesteld moeten echter nog ‘gevalideerd’ worden. Hiervoor zijn nieuwe onderzoekdgegevens nodig. Vooral voor fungiciden die zich ophopen in het sediment zijn de beschikbare ecotoxicologische gegevens voor benthische organismen sumier. Het is zowel voor de (Europese en nationale) overheid als voor de chemische industrie van belang om inzicht te krijgen of de voorgestelde beslisschema’s voor de beoordeling van effecten op sediment-bewonende organismen oner- dan wel onder-beschermend zijn.

Bekijk het project