Nieuw project gestart: Flexibiliteit in winningen – de oplossing om in te spelen op opgaven van de toekomst (FLEXOOT)

Geplaatst op:

In dit project gaan we oplossingen ontwerpen en toetsen voor adaptieve omgang met de toekomstige opgaven voor schoon en voldoende drinkwater door flexibiliteit in de winningen (100 jaar tijdshorizon). We werken stapsgewijs toe naar een voorstel voor het realiseren van flexibiliteit in winningen. Hierbij zullen wij achtereenvolgens winningen identificeren, externe ontwikkelingen en opgaven met risico´s en kansen in kaart brengen, creatieve ruimtelijke oplossingen voor flexibiliteit formuleren en beoordelen en uiteindelijk in een framework plaatsen waaruit een adaptieve strategie kan worden bepaald.
Gedurende het project zal in gezamenlijke werksessies en workshops gewerkt worden. Het project bestaat uit 5 werkpakketten: Projectmanagement, Gezamenlijke Kennisbasis; Ontwerpen Oplossingsconcepten; Toetsen Oplossingsconcepten; Flexibele Ingrediënten Adaptieve Paden.
In het project zal door Vitens en Deltares worden samengewerkt door experts op het gebied van klimaatverandering, weer en klimaat, waterkwaliteit, ecologie, waterkwantiteit, ondergrond, deltamanagement, adaptatie, planning, economie, ontwerp.

Bekijk het project