Nieuw project gestart: Feasability and upscaling possibilities for Sulfateq technology for treatment of Acid Mine Drainage in South Africa

Geplaatst op:

Aanleiding
In Zuid-Afrika zijn er een enkele honderden actieve mijnen, en meer dan 6000 verlaten mijnen. Deze vormen een belangrijke bedreiging voor de waterkwaliteit. Vooral zgn. Acid Mine Drainage (AMD) vormt een groot probleem. Dit is een zure afvalstroom die kan ontstaan met hoge concentraties metalen, waaronder uranium. De zuid-afrikaanse authoriteiten hebben deze bron benoemd als de grootste uitdaging op het gebied van water kwaliteit, water veiligheid en socio-economische ontwikkelingsrisico’s. Er is grote behoefte aan breed toepasbare, kosteneffectieve oplossingen voor dit probleem.
Het Nederlandse bedrijf Paques B.V. ontwikkelt zuiveringstechnologie die een oplossing kan bieden. De zgn. Sulfateq technologie is door de South African Ministry of Water and Sanitation (DWS) en het South African Water Research Commission geselecteerd als één van de vijf technologieen die toepasbaar kan zijn voor grootschalige testen voor de aanpak van Acid Mine Drainage problemen in Zuid-Afrika. De techniek is door het gebruik van bacteriën zeer duurzaam (geen chemicaliën), kosten-efficiënt (laag energie-verbruik) en nutrienten-efficient (herbruikbaarheid van zwavel). Deze aspecten maakt deze technologie niet alleen interessant voor toepassing in Zuid-Afrika, maar ook elders in de wereld. Acid Mine Drainage is een wereldwijd probleem bij (gesloten) mijnen.
Voor de brede toepasbaarheid van de innovatieve Sulfateq technologie zijn de volgende stappen nog noodzakelijk:
• Het betreft een innovatieve technologie, die aan de hand van full scale pilots gedemonstreerd moet worden.
• Meer specifiek moet de verwijderingstap van uranium in de praktijk gedemonstreerd worden.
• Voor de grootschalige toepasbaarheid van de technologie is het noodzakelijk de opschaalbaarheid te onderzoeken. Daarbij kunnen verschillende scenario’s worden gekozen, die kunnen verschillen in kosten-effectiviteit.
Deltares en Paques B.V. doen een subsidieaanvraag bij Partners voor Water voor het uitvoeren van een pilotproject gericht op de bovenstaande vragen. De rol van Paques B.V. ligt vooral bij het full scale ontwikkelen en demonstreren van de technologie. De rol van Deltares ligt bij het opschalen van de technologie.
In het kader van deze TKI aanvraag maakt Deltares op basis van beschikbare informatie over het watersysteem in Zuid-Afrika een model waarmee verschillende scenario’s voor opschaling kunnen worden beoordeeld op kosten-effectiviteit.

Bekijk het project