UltraCam-Lvl03 -------------- CAM_ID: UC-SXp-1-10311100 [5] IMG_NO: 7273 RECORD_GUID: 22a2abae-7282-4c2b-8baa-d79aafbac24f IMG_GUID: 9974F5E3-00E2-4F84-A999-060D56212F16 FILE_GUID: D4E96805-C8A4-4396-92D1-75B253838E50 LICENSE_ID: 1153430104 SOFTWARE: UltraCam Aerial Radiometry Core 12.4.1406.2601 PIXEL_SIZE_WIDTH: 6 [micron] PIXEL_SIZE_HEIGHT: 6 [micron] APERTURE: F_8 EXPOSURE_TIME: 0.002800000000 [s] HIGH_ISO_MODE_CAPTURE: off HIGH_ISO_MODE_PROCESSING: off ----- Inner Orientation ----- PRINCIPAL_DISTANCE: 100.500000000000 [mm] PRINCIPAL_POINT_X: -0.000000000000 [mm] PRINCIPAL_POINT_Y: 0.180000000000 [mm] SENSOR_AREA_WIDTH: 103.860000000000 [mm] SENSOR_AREA_HEIGHT: 67.860000000000 [mm] ----------------------------- ----- Exposure Annotation Data ----- MID_EXPOSURE_CORRECTION: -0.001408000000 [s] FMS_SENSOR_CODE: UCXp FMS_CAMERA_PORT: 1 FMS_EXPOSURE_NUMBER: 7273 FMS_PROJECT: 14002DKL FMS_AREA: BLOCK_2 FMS_LINE_NUMBER: 14 FMS_SEGMENT_NUMBER: 1 FMS_WAY_POINT_NUMBER: 66 GPS_DATE: 140912 GPS_TIME: 094238 GPS_LATITUDE: N51.377661 [degree] GPS_LONGITUDE: E004.072295 [degree] GPS_ALTITUDE: 4149.9 [m] GPS_POSITION_SOLUTION: GPS GPS_TRACK_OVER_GROUND: 90 [degree] ------------------------------------ ----- Level-3 Parameters ----- IMG_TYPE: High resolution multi channel RGBI ROTATION: 0 [degree] ------------------------------------

Nieuw project gestart: Fase 2 Numeriek Model zettingsvloeiing

Geplaatst op:

Zettingsvloeiing (in het Engels: flow slide) is een vorm van instabiliteit van onder water taluds (vooroevers) opgebouwd uit fijn zand en silt, en waarbij in korte tijd grote hoeveelheden zand vervloeien en wegstromen. Zettingsvloeiing is een complex mechanisme, waarbij zowel grondmechanische als hydraulische aspecten een rol spelen. Langs grote delen van de Nederlandse kust en langs de oevers van estuaria en getijderivieren kunnen door de combinatie van ondergrond en oeverdynamiek vloeiingen op natuurlijke wijze optreden, met name in Zeeland, Zuid-Holland en de Waddenzee. Zettingsvloeiing is een fenomeen dat wereldwijd voorkomt en voor problemen zorgt (bijvoorbeeld de Mississippi). De schade ten gevolge van een zettingsvloeiing is over het algemeen veel groter dan bij een “normale” afschuiving. Wanneer een zettingsvloeiing plaatsvindt nabij een oever, dan kan dit leiden tot oeverval, wat zichtbaar is als een inscharing/afschuiving van materiaal uit de oever. De waterkering kan hierdoor ernstig beschadigd raken en zijn functie verliezen. Zettingsvloeiing is daarom een mechanisme waarvoor de veiligheid van dijken beoordeeld moet kunnen worden.

Bekijk het project