Nieuw project gestart: Expert Mening voor het bepalen van multidimensionale onzekerheid

Geplaatst op:

De nieuwe normering, genaamd WBI2017, voor het toetsen van waterkeringen in Nederland gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan.
Wegens het gebrek aan voldoende veldmetingen of wegens een slechte kwaliteit van deze metingen, wordt het kwantificeren van de overstromingskans regelmatig gedaan met behulp van de meningen van experts. Dit wordt vaak gedaan met de methode “structured expert judjement” volgens Cooke. Hierbij wordt vanuit gegaan dat alle variabelen die invloed hebben op de overstromingskans onafhankelijk van elkaar zijn. Echter, om een betere inschatting van de overstromingskans te kunnen maken, is het belangrijk dat de statistische afhankelijkheid tussen verschillende variabelen wordt meegenomen.

In dit onderzoeksvoorstel willen we een nieuwe methode ontwikkelen die de statistische afhankelijkheid tussen de variabelen meeneemt in de “structured expert judjement” methode, met als doel de overstromingskansen van waterkeringen betrouwbaarder te kunnen inschatten.
Er zal een vragenlijst, met betrekking tot dijkveiligheid en de afhankelijkheid van de variabelen, opgesteld worden volgens de procedure van Cooke. Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan zorgvuldig geselecteerde experts uit het vakgebied. Vervolgens worden de resultaten op basis van een wiskundige framework uitgewerkt en zullen er nieuwe overstromingskansen worden bepaald.

Bekijk het project