Nieuw project gestart: ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte

Geplaatst op:

Het waterleiding netwerk van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is sterke verouderd en zal voor een deel opnieuw worden aangelegd. Bij de vervanging van de oude leidingen zal vanwege de toenemende druk op het ondergrondse ruimte gebruik worden gekozen voor aanleg van transport leidingen op grotere diepte. Ook worden er tegenwoordig veel nieuwe warmteleidingen aangelegd die eveneens vanwege de geringe beschikbare ruimte vaak op grotere diepte worden aangelegd. Momenteel worden leidingen op diepte vaak met de techniek horizontaal gestuurd boren. (HDD) aangelegd. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Leiding over de Noord. De maximale lengte om leidingen aan te leggen met een HDD techniek is beperkt ca 2 km. Een voorbeeld is de waterleiding tussen Den Helder en Texel waar men tegen de grenzen van deze techniek aanloopt. Een nieuwe techniek waarbij met geringe risico’s over grotere lengten leidingen op grotere diepte kunnen worden aangelegd moet daarom worden ontwikkeld. Het bedrijf Eising HDD heeft in combinatie met Kogler HDD het initiatief genomen een nieuwe boortechniek met de naam exDD te ontwikkelen. Met als doel beter gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte voor water en warmte leidingen en tevens de risico’s te verminderen bij aanleg van deze leidingen.

Het doel van dit TKI project is een verkenning naar de haalbaarheid van bovenstaande ontwikkelingen tot een nieuwe in de praktijk toepasbare techniek. De studie zal uiteindelijk resulteren in een prototype van een tool waarmee de grond leiding interactie bij de installatie kan worden gemodelleerd. Aan de hand van deze tool kan worden vastgesteld of de exDD methode in de toekomst kansrijk is om toe te passen bij aanleg van nieuwe transport leidingen op grote diepte over grote afstanden.

Bekijk het project