Nieuw project gestart: Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken

Geplaatst op:

De geactualiseerde leidraad zal leiden tot een verdere reductie van het energiegebruik binnen de Nederlandse infrastructuur met bijbehorende kunstwerken. Met de leidraad handboek komt een gereedschap ter beschikking om aan gestelde beleidsdoelen met betrekking tot energiebesparing en inzet van duurzame energiebronnen van Rijk provincies en gemeenten concreet invulling te geven. Tevens wordt hiermee lesmateriaal ontwikkeld voor hogerberoeps– en universitair onderwijs. De leidraad zal m.b.t. het aspect energieverbruik tevens als input dienen voor een europese commissie die in 2015 start met het onderwerp duurzaamheid van tunnels. Het onderzoek behelst het actualiseren van de CUR-publicatie 99-8 “Energiezuinig ontwerpen van civieltechnische constructies” uit 1999 aan de hand van reeds ontwikkelde kennis en ervaring in de afgelopen decennia met specifieke aandacht voor het energiegebruik bij nieuwbouw en bij renovatie van de bestaande infrastructuur inclusief de bijbehorende kunstwerken. In de geactualiseerde versie is aandacht voor zowel proces als techniek.

Bekijk het project