Nieuw project gestart: Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 2)

Geplaatst op:

Achtergrond:
Veel waterbouwkundige constructies beschikken over een afdeklaag die bestaat uit stortsteen (taludbeschermingen, vooroeverbestortingen, etc). Er zijn op dit vlak kennishiaten die met bestaande inzichten en ontwerpregels niet of onvoldoende ingevuld kunnen worden. Het huidige project richt zich op een tweetal kennishiaten binnen het werkterrein van afdeklagen van waterbouwkundige constructies:
1) Golfoverslag (numerieke modellering)
2) Stabiliteit (flauwe taluds)

Acties:
Op basis van een open-source numeriek model (state-of-the-art OpenFOAM model) kunnen voorspellingen gemaakt worden van de hoeveelheid overslag over waterbouwkundige constructies. Echter, de nauwkeurigheid is onbekend. Met behulp van beschikbare data wordt het model gevalideerd en kunnen aanbevelingen gegeven worden met betrekking tot het geldigheidsgebied van het numerieke model en worden verbeteringen voorgesteld. De meeste stortstenen taluds zijn steil. Echter, voor diverse toepassingen (bijv. taluds beneden bermen, vooroeverbestortingen) zijn flauwe taluds meer geschikt. Echter, bestaande ontwerpregels zijn ontwikkeld voor steile taluds. Voor flauwe taluds (bijv. orde 1:10) zijn geen geschikte ontwerpregels beschikbaar. Met een serie onderzoeken op basis van fysiek modelonderzoek in een golffaciliteit worden relevante fysische processen bestudeerd en de daaruit volgende stabiliteit van afdeklagen bij flauwe taluds onderzocht.

Resultaten:
Een gevalideerd numeriek model voor de bepaling van golfoverslag en een ontwerpregel voor de stabiliteit van afdeklagen bij flauwe taluds.

Bekijk het project