Nieuw project gestart: Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 1)