Nieuw project gestart: Door ontwikkeling MONQI

Geplaatst op:

De toolbox MonQI (Monitoring for Quality Improvement) is een monitoring en evaluatie tool voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De tool geeft informatie over de prestaties van een boerenbedrijf met betrekking tot economische en agronomische aspecten en nutri├źnten stromen. Hiermee kunnen mogelijkheden worden ge├»dentificeerd voor verbeteringen van sociaal, economisch en landbouwkundige condities. Resultaten worden o.a. gebruikt om feedback sessies aan boeren te geven en trainingen op maat te verzorgen aan projectpartners. Alterra wil het monitoren van watergebruik- en beschikbaarheid op bedrijfsniveau integreren in de toolbox, deze waterkennis zal leiden tot optimalisatie van het in kaart brengen van een boerenbedrijf, en op deze manier van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast wil Alterra inspelen op de huidige markt door het optimaliseren van de tool; het digitaal monitoren van boerenbedrijven en het inzetten van de tool buiten de academische community.

Bekijk het project