Nieuw project gestart: ‘Deltares Shear Cell’ voor selectie van boorvloeistoffen

Geplaatst op:

In Nederland is steeds meer belangstelling voor sleufloze technieken. De trend is om langere boringen, in uiteenlopende condities te willen maken. PWN bijvoorbeeld wil een horizontaal gestuurde boring uitvoeren onder het Marsdiep. Deze boring gaat tot 60 meter diep en heeft een lengte van 4500 meter.
Zowel de lengte van de boring als de omstandigheden (diepte, zout poriënwater) maken dat dergelijke boringen als grensverleggend kunnen worden beschouwd. De kwaliteit en eigenschappen van de boorvloeistof zijn van groot belang voor het slagen van de boring.
Doel van het project is om een relatie te leggen tussen reologie van de boorspoeling en de suspensie-eigenschappen onder stromingscondities.
In Nederland is steeds meer belangstelling voor sleufloze technieken. De trend is om langere boringen, in uiteenlopende condities te willen maken. PWN bijvoorbeeld wil een horizontaal gestuurde boring uitvoeren onder het Marsdiep. Deze boring gaat tot 60 meter diep en heeft een lengte van 4500 meter.
Zowel de lengte van de boring als de omstandigheden (diepte, zout poriënwater) maken dat dergelijke boringen als grensverleggend kunnen worden beschouwd. De kwaliteit en eigenschappen van de boorvloeistof zijn van groot belang voor het slagen van de boring.
Doel van het project is om een relatie te leggen tussen reologie van de boorspoeling en de suspensie-eigenschappen onder stromingscondities.

Bekijk het project