Nieuw project gestart: D-HYDRO voor waterschappen

Geplaatst op:

De rekenkracht van computers neemt alsmaar toe door steeds betere en snellere processoren. De rekenhart-algoritmes binnen de simulatiesoftware moeten hier optimaal gebruik van kunnen maken. Dit alles moet leiden tot betere analyses en daarmee tot een verbeterde doelmatigheid binnen het regionale waterbeheer. De huidige simulatiesoftware van veel waterschappen is de SOBEK suite. De-SOBEK suite voldoet niet meer aan de wens om effectief om te kunnen gaan met big data en de huidige rekenkracht van computers. Waterschappen en hun adviesbureaus hebben daarom de wens om over te stappen naar het nieuwe ‘state of the art’ simulatiepakket de DHYDROSuite. Het doel van dit project is het toepasbaar maken en kennis opdoen van innovatieve modeltechnieken, zoals ongestructureerde rekenroosters, een vernieuwde dijkdoorbraakmodule en automatische roostergeneratie en -verfijning, binnen de D-HYDRO Suite voor het regionale waterbeheer specifiek voor de thema’s waterveiligheid en wateroverlast.

Bekijk het project