Nieuw project gestart: D-HYDRO Suite Urban

Geplaatst op:

Als gevolg van klimaatveranderingen nemen de neerslaggebeurtenissen qua intensiteit toe. De riolering heeft van nature een beperkte afvoercapaciteit (20 mm/hr). De verwachting is (en de praktijk laat zien) dat de huidige riolering de heviger buien niet goed kan verwerken. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, het samenwerkingsverband AVRI (bestaande uit de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel) en waterschap Rivierenland en gemeente Brielle willen daarom integrale analyses
uitvoeren van het riolerings- en oppervlaktewatersysteem inclusief afstroming over maaiveld in het stedelijke gebied.
Dit is momenteel (deels) mogelijk met bestaande software, maar de rekentijd is nog relatief lang. Dit beperkt het gebied dat in een keer doorgerekend kan worden. Ook kan de koppeling tussen het 2D en 1Dmodel verbeterd worden door de neerslag van daken “ondergronds” naar het riool te laten stromen en de neerslag op straten en overige verharding bovengronds.

Bekijk het project