Nieuw project gestart: D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud

Geplaatst op:

In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private
partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite
1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware
voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van
de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit
project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite
1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke
toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van
deze tijd
Bij de eisen en wensen van deze tijd hoort ook het geschikt maken van de
software voor High Performance Computing om grote en complexe
modellen te kunnen doorrekenen. Een belangrijke ontwikkeling daarin is
het kunnen aanbieden van HPC in een publieke Cloud omgeving. Dit biedt
voordelen t.o.v. een eigen rekencluster op het gebied van kosten,
opschaling en toegankelijkheid. Daarnaast bestaat de behoefte bij zowel de
publieke als de private gebruikers van D-HYDRO Suite 1D2D om
simulatieresultaten op zowel een inzichtelijke als een visueel geavanceerde
manier (3D, AR/VR) te kunnen weergegeven. Zodat simulatieresultaten
voor de modelleur evenals voor een breed publiek inzichtelijk en
begrijpelijk gemaakt kunnen worden.
Het doel van het project D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud is om GUI
essentiële componenten te ontwikkelen voor de modules van de D-HYDRO
Suite 1D2D, nieuwe vormen van visualisatietechnieken te ontwikkelen voor
de D-HYDRO Suite 1D2D simulatieresultaten én om een workflow te
ontwikkelen waarmee D-HYDRO Suite 1D2D simulatieberekeningen
tezamen met de juiste voor- en nabewerking “cloud ready” worden.
Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Ontwikkelen van vereiste GUI componenten voor visualisatie en
inspectie functionaliteiten voor de modules in de D-HYDRO Suite 1D2D.
2.Het ontwikkelen van een AR/VR visualisatie toepassings-tool voor
weergave van D-HYDRO Suite 1D2D resultaten.
3. Het ontwikkelen van een DFX versie voor 3D (web) animaties van DHYDRO Suite 1D2D resultaten.
4. Het ontwerp en opzet van een “how to” workflow voor het modelleren
in een publieke cloud omgeving met D-HYDRO Suite 1D2D .
5. Pilots waarin de nieuwe GUI functionaliteiten van de D-HYDRO Suite
1D2D, de Visualisatie en de Cloud ontwikkelingen worden toegepast door
de partners in dit project

Bekijk het project