Nieuw project gestart: D-Geo Stability 2019

Geplaatst op:

Op dit moment wordt ten behoeve van het ontwerpen van primaire waterkeringen nieuwe macrostabiliteit software gebouwd. De nieuwe rekenmethode waarop de software is geënt (SHANSEP), wordt daarmee de dagelijkse praktijk voor de primaire waterkeringen. De financiering hiervoor is mogelijk omdat er een duidelijke stakeholder is voor deze activiteit.
Macrostabiliteit speelt ook bij de wegenbouw, rail-infra en bij regionale keringen. Er is geen eenduidige stakeholder om de belangen van deze verschillende doelgroepen te behartigen. Om tot een product te komen die in de hele bouwsector relevant is, dienen bureaus die werken in deze sectoren aangehaakt te zijn bij de ontwikkelingen én dienen hun wensen gehonoreerd te worden.
Dit TKI voorstel dient om D-Geo Stability 2019 dusdanig breed toepasbaar te maken dat het een volledige vervanger wordt van de huidige D-Serie macrostabiliteit software (D-Geo Stability 18.1). Dit lukt alleen wanneer alle relevante functionaliteit wordt meegenomen in de nieuwe generatie. Welke functionaliteit dit precies inhoud, zal moeten worden afgestemd met de sector door middel van een klankbordgroep. Een bijdrage van de sector zorgt ervoor dat de nieuwe werkwijze ook op hun manier van werken geënt is. De TKI bijdrage betekent concreet dat er in negen sprints van ieder drie weken gewerkt gaat worden voor functionaliteit voor de wegen, railinfra en regionale keringen sector. De inhoud van de sprints moet door de sector zelf worden ingevuld maar de categorieën worden benoemd in dit voorstel.
Dit zal het gebruik van ongedraineerd rekenen buiten de waterkeringen wereld bevorderen. Dit betekent dat er meer precies ongedraineerd) gerekend kan worden buiten het WBI en er zal daardoor in de toekomst ontworpen kunnen worden met minder onzekerheid. Daarnaast zorgt dit voor een meer consistente veiligheidsbeschouwing tussen waterkeringen en overige grondlichamen.

Bekijk het project