Nieuw project gestart: Continuous Integration of Models and Data

Geplaatst op:

Kennisinstellingen ontwikkelen numerieke modellen voor ontwerp en toetsing van waterkeringen en andere infrastructuur. Een numeriek model is zo goed als de metingen waarop het model gekalibreerd en gevalideerd
is. Metingen zijn echter vaak in handen van private partijen. Bovendien vergt het kalibreren van complexe modellen veel
rekenkracht, en ook rekenkracht is veelal in handen van private partijen. Het gevolg is dat kalibratie en validatie van numerieke modellen sporadisch gebeurt tegen een beperkte dataset. Dit project faciliteert en automatiseert de uitwisseling van deze 4 essentiƫle componenten binnen een ontwerpcyclus voor numerieke modellen via een online cloud platform: modellen + expertise (publiek) en meetgegevens + rekenkracht (privaat) (zie figuur). Daarmee komt
(her)kalibratie en (her)validatie ook voor complexe numerieke modellen (hybride hard/zachte keringen, nature-based solutions) en voor specifieke (engineering) toepassingen binnen handbereik.

Bekijk het project