Nieuw project gestart: Community Model XBeach voor Kusttoepassingen

Geplaatst op:

Met startfinanciering van een buitenlandse partij (het U.S. Corps of Engineers) is in 2007 door een consortium van Deltares, UNESCO-IHE en TU Delft een open-source numeriek model (XBeach) ontwikkeld. Met dit model kunnen kustprocessen (golven, stroming, sedimenttransport, duinafslag, en duinoverwash) onder stormomstandigheden berekend worden. In eerste instantie bedoeld voor Amerikaanse orkaan-impact, is het model zo universeel geformuleerd dat het nu ook geschikt gemaakt wordt voor toetsen op maat voor de Nederlandse kust (gefinancierd door RWS en Waterschappen). Het model is generiek genoeg om in principe toepasbaar te zijn voor ontwerpstudies voor kustinfrastructuur (havens, uitbreidingen) in het buitenland.
Deze ontwikkeling heeft de interesse gewekt van de de Nederlandse ingenieursbureaus (Witteveen en Bos, Arcadis, HKV lijn in Water
Royal Haskoning/DHV), en de Nederlandse aannemers (Boskalis, Van Oord). Incidenteel wordt de software al ingezet voor binnenlands en buitenlands advies. Uit deze activiteiten komen vragen (over gebruik en toepassing) en wensen (voor verdere ontwikkeling en validatie), met name om de kennis ingebed in en de toepassing van het model te dissemineren, te verbreden en gezamenlijk door te ontwikkelen. Deze voorzien ontwikkeling staat naast en los de ontwikkeling van het model voor de duinwaterkeringtoetsing voor de NL overheid (ihkv WTI).

Bekijk het project