Nieuw project gestart: Coastal Design Support Tools 1.0 (CoDeS 1.0)

Geplaatst op:

Na de succesvolle uitvoering van de Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS) is een goede basis gelegd voor de samenwerking tussen de consortium partners, zowel wat betreft proces als product. In de pilot zijn een aantal CoDeS tools ontwikkeld en ontsloten die snel inzicht geven in de karakteristieken van een projectgebied (zoals getij, golven en sediment transport) en het ontwerp van ingrepen (zoals golfbrekers). In dit vervolgproject willen de partners een aantal nieuwe tools ontwikkelen en bestaande tools verbeteren en interactiever maken om ze geschikt(er) te maken voor de projectpraktijk en de communicatie naar klanten en stakeholders toe. Dit betreft zowel technisch-inhoudelijke als user interface ontwikkelingen.

Bekijk het project