Nieuw project gestart: Asbestafbraak door schimmels

Geplaatst op:

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities gesteld voor het verwijderen van asbest in diverse toepassingen. Vanaf 2024 mag niemand bijvoorbeeld nog een asbest dak hebben. Om deze ambities te realiseren, zijn grote kosten gemoeid, en veel van deze kosten gaan zitten in veiligheidsmaatregelen en storten. Methoden om de verwijdering en storten van asbest gemakkelijker en veiliger te laten plaatsvinden zouden tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Afvalverwerkende bedrijven zoals Van Gansewinkel kunnen hier een groot voordeel aan hebben.
Uit eerder onderzoek was bekend dat schimmels in staat zijn asbestvezels gedeeltelijk op te lossen. Uit een verkennend onderzoek door Deltares, TNO en CBS is gebleken dat deze methode kan leiden tot 80 tot 100% oplossing van chrysotielvezels in ca. twee maanden. Dit vormde aanleiding om nader te onderzoeken of en zo ja hoe deze methodiek ingezet kan worden voor praktische sanering van asbestafval. Het merendeel van het asbestafval in Nederland bestaat uit chrysotielhoudend asbestcement. Voor afbraak door schimmels moeten de chrysotielvezels uit het cement worden vrijgemaakt. Het project maakt deel uit van TKI innovatiethema Eco-engineering & nature based solutions.

Bekijk het project